Galerie 21 a 12

Galerie je přístupná celoročně. Občerstvit se můžete non-stop z prodejního automatu s našimi vlastními lyofilizovanými produkty. V teplých jarních, letních i podzimních dnech zde můžete ochutnat naši skvělou točenou zmrzlinu.

  • nejmenší galerie v České republice
  • láskyplné místo k zastavení

Proč název Galerie 21 a 12?

Galerie 21 a 12 získala svůj název díky jedinečnosti těchto čísel…

Měří měří 21dm a 12cm = 211200mm = 2112cm = 21,12dm = 0,211m = 2,112 x 10 -7 km

Číslo 12 je spojeno s tzv. Dvanáctistěn, který podle Platona symbolizoval éter – základ našeho vesmíru. Dvanáctka je symbolem našeho racionální myšlení.

Číslo 21 je číslem našeho vesmíru.
Podle Sheldonovy hypotézy, která říká, že v desítkové soustavě neexistují žádná jiná čísla s analogickými vlastnostmi (tzn. zrcadlovost a součin) je to propojení čísel 12 a 21, těch „nejzajímavějších čísel“ s prvočísly. Dvanácté prvočíslo je číslo 37 a dvacátéprvní prvočíslo je číslo 73. 12 a 21 jsou čísla prohozená zrcadlově, 37 a 73 také. K tomu 3×7=21 (v desítkové soustavě 3+7=10), 37×12=876, tj. součin čísel 21 a 73×12=876, 37×21=777, 37×12=444.

Znáte Teorii velkého třesku? Podle Sheldona je číslo našeho vesmíru 73, což je 21. prvočíslo. Když si vyhledáte „prohozené“ 12. prvočíslo, je to 37. Kolik je 3 krát 7 víme. V naší desítkové soustavě se jedná o jediný takový případ dvojice čísel (12 a 21) a odpovídajících prvočísel s těmito výjimečnými vlastnostmi, a platí to zrovna pro výjimečnou dvojici 12 a 21. To popírá zákony pravděpodobnosti ve smyslu, že to nemůže být náhoda. A ještě k tomu navíc 12×73 = 876 (8+7+6=21), 12×37=444 (součet 12) a 21×37=777.

Tato výjimečná vlastnost čísel 12 a 21 dokazují, že matematika není náhodná.

Je náhodné, že jsme usedlost zakoupili v roce 2012 a v roce 2021
dokončili její rekonstruk
ci?

Proč nese usedlost název Jasné nebe?

Galileo Galilei prohlásil: „Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku,
jímž byla napsána. A tímto jazykem je matematika.”

Fibonacciho posloupnost i Zlatý řez pozorujeme v přírodě i ve vesmíru. Vše se vším
souvisí. Těmito výpočty vznikl i název malé jihočeské usedlosti Jasné nebe – symbol harmonie.